Ръководството на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), с оглед подобряването на метеорологичните условия за плаване в Черно море идните дни, призовава рибарите да извършват своята дейност с повишено внимание. Системата за наблюдение на Черно море е засилена, взетиПрочетете повече –>

На 18 март 2022 г . Екипа на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ участва във онлайн фокус група във връзка с Проект № BG14MFOP001-6.003-0004, „Изследвания върху видовете от групата на белите миди и предложение за нови управленски мерки (WHITECLAM)“, финансиран от Програма заПрочетете повече –>

На 17 март 2022 г., екипа на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик участва в първа онлайн среща на FAMENET, на която бяха представени успешни проекти на Местни инициативни рибарски групи. FAMENET организира нов начин за споделяне и разпространение на информация за добри практики,Прочетете повече –>

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „ИзпълнениеПрочетете повече –>

На основание чл.35 от Устава на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик и във връзка с чл.40, ал.4 от Устава на Сдружението, Управителния съвет на СНЦ „МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“ свиква Общо събрание, което да се проведе наПрочетете повече –>